ACT Alliance

ACT Alliance er en global allianse med 143 kirker og andre lignende organisasjoner som jobber sammen i over 100 land i forsøke på å utvikle en positiv og stabil forandring i livene til fattige og mennesker som føler seg lagt til siden.

Organisasjonen har over 25 000 ansatte fra de ulike medlemsorganisasjonene og budsjetterer med rundt en og en halv milliard dollar årlig i deres arbeid. Når man ser hvor deres organisasjoner er lokalisert, så ser man hvor de hovedsaklig arbeider. 76 prosent av dere organisasjoner er lokalisert i den sødre delen av verden, hvorpå bare 22 prosent er lokalisert i den nordlige delen. Kun 2 prosent av organisasjonen har hele verden som sin base. ACT har forsøkt å være en organisasjon på linje med hvordan deres tro vil at de skal være det, og de er dermed dypt involvert i områdene og samfunnene som de arbeider i. Daglig så jobber de mot dyp fattigdom, hjelper overlevende fra ulike katastrofer, være det seg sult eller av naturlige årsaker. De jobber for å hjelpe folk som er områder hvor det er krig og konflikt og generelt arbeider med å opprettholde menneskers rettigheter slik FN har lagt dem frem.

Hovedkontoret til ACT er spredt rundt i verden og de har sine baser i Sveits, Jordan, Thailand, El Salvador, Kenya og USA, samt at det har kontor i Brussel, i EU-byggningen. De er altså i nærheten av alle områder som kan ha behov for hjelp, noe som gjør deres arbeid langt enklere, da de kan reagere raskt og effektivt om det skulle være behov for akkurat det. De har også strenge kvalitetskontroller, slik at de kan kontrollere at all hjelp og bidra går dit det skal og ikke til noen andre steder. Dette bidrar til at kvaliteten på deres arbeid og hjelp er meget høy.