Caritas

Den største kristne, veledige organisasjonen heter Caritas Internationalis og er basert i Vatikanstaten, som jo ligger midt i Roma, og som er pavens hjem. Den ble grunnlagt i 1897 av Lorenz Werthmann og har som fokus humanitær hjelp, internasjonal utvikling og sosiale tjenester i de fattigste og mest vanskeligstilte landene i verden.

Caritas er da en konføderasjon av over 160 ulike organisasjoner som opererer i over to hundre land og territorier over hele verden. Deres mål, både kollektivt som gruppe, men også indivduelt rundt om i verden er å bygge en bedre verden, noe som jo høres ut som ganske standard for en slik type organisasjon. De er i land som har store behov for det, men også i land i Europa som fungerer som base for hjelpen som sendes til land med behov. Blant annet som finnes det 45 byråer bare i Afrika, mens det finnes 24 nasjonale byrå i Asia. I Europa så finnes det 48, hvor de organiserer hjelpen som sendes til de andre landene, men også hjelper til med problemer som land i Europa har. Som blant annet med eldreomsorg, narkotikamisbruk og lignende.

Så disse byråene hjelper ikke bare land i Afrika eller Asia, men blir brukt for hvem enn som har behov for det, nesten uansett hvor du befinner deg. Bare i Oseania så finnes det seks stykker, noe som må sies å være mye med tanke på det lave folketallet som er der. Men alle har sine egne behov, og land i denne regionene har spesielt behov for hjelp når naturkatastrofer inntreffer, som dessverre inntreffer ganske ofte på grunn av klimaet der. Men slike samordnede og koordinerte inngrep kan gjøre arbeidet mye lettere, da man har som oftest en sterkere organisasjon å lene seg til som kan yte hjelp om det skulle behøves utover hva de lokale kontorene kan gjøre.