Kirkens hjelp

Kirken er som sagt en av de sterkeste kreftene som finnes i verden for å gjøre gode handlinger. De har hatt sine problemer de også, men når det kommer til innsatsen som blir gjort i kirkens regi, så er det ikke mange organisasjoner som kan skilte med bedre tall, rent statistisk sett.

Kirken har i sin regi og under sin ledelse over 140 000 skoler i hele verden, mest av alt i land som ikke har det beste skolesystemet og som nyter godt av kirkens innsats der. Videre så driver de over ti tusen barnehjem som gir plass til barn som ellers ikke ville hatt noe sted å sove. Over fem tusen sykehus og over 16 000 andre typer av klinikker blir drevet av kirken. Så deres innsats er betydelig og antallet mennesker som blir hjulpet av disse helseinstituttene må likeledes være veldig mange. Spesielt da de tilbyr gratis pleie til alle som behøver det. Og nå er det slik at, dessverre, så er det svært mange i de fattigste landene i verden som har behov for hjelp, og som ellers ikke hadde hatt mulighet eller råd til å få den hjepen som de behøver.

Caritas, som er hovedorganisasjonen for den katolske kirkens hjelpeinstitutter, anslår at totalt sett så blir det brukt mellom to til fire milliarde pund av deres samarbeidspartnere i året. Noe som gjør den til en av verdens største hjelpeorganisasjoner. Disse tallene er for de store organisasjonene som har regnskap og lignende for å kunne presentere slike tall. Men om du tar i betraktning all hjelpen som tilbys fra individuelle kirker og kristne veledigheter så er nok tallet på hvor mange som blir hjulpet enda høyere enn det til og med. Denne hjelpen er som sagt helt uvurderlig for veldig mange mennesker og noe som ikke kan forsvinne før et fullverdig alternativ er på plass.