Kirkens Nødhjelp

Det er mye som blir sagt og gjort om kirker eller om religion i det hele tatt. Og noe av det er kanskje rettferdig, fordi kirken har ikke hele tiden gjort hva som er i beste interesse for dere menighet akkurat, men den gjør også mye bra. Veldig mye faktisk, som ikke får så mye dekning i media eller ros fra mennesker som heller ønsker å kritisere og se de negative sidene. De gjør mye for mennesker som ikke har det så bra og mye bra veledighetsarbeid.

En av de mer kjente her i Norge er Kirkens Nødhjelp som er en norsk frivillig , humanitær organisasjon. Organisasjonen jobber hovedsaklig med hjelp til folk som er i katastrofeområder, langsiktig utviklingsarbeid. Den forsøker å jobbe med å påvirke holdninger og beslutninger som de ulike ledende landene og selskapene har og tar. De jobber i over tretti land og jobber med problemer som hiv og aids, hjelper folk til å få tilgang til rent vann. De jobber også med å fremme likestilling i samfunn som ikke nødvendigvis har det enda, og de jobber med å få dialog mellom parter som er i konflikt, å få fred og forsoning mellom dem. Noe som er svart vanskelig faktisk, alle disse prosjektene er svær vanskelig å oppfylle.

Men Kirkens Nødhjelp har ikke vært uten sine kontroverser siden deres grunnleggelse i 1947, etter den andre verdenskrig. Utenriksdepartementet fant i 2013 at Kirkens Nødhjelp misbrukte norske bistandsmidler på prosjekt i Burundi, Malawi, Pakistan, Russland og Sudan og de måtte faktiskt betale pengene tilbake til staten.

Det viser at alle kan gjøre feil, og det viktigste å vite er om man har gjort det med viten og vilje og om det har hendt igjen etter dette. Om det er så, så er det svært vanskelig å ha tillit til en slik organisasjon.